• En opplevelse for livet
    En opplevelse for livet
  • kongsviktinden
    kongsviktinden En heftig topptur på kongsviktinden
  • kongsviktinden
    kongsviktinden Heftig topptur på kongsviktinden

Frostisen 1724moh

Frostisen Ballangen
Frostisen er Ballangens høyeste fjell, og det fjellet i hele regionen med størst fallhøyde. Store deler av fjellmassivet består av isbre, og erfaring fra brevandring kan komme godt med her.

Frostisen kart
Startsted:
Parker innerst i Råndalen, ved veiens ende.
Høydeforskjell: 1724 m
Total tid: 6 timer 30 min
Sesong: mars-mai
Eksposisjon: sør
Bratthet normal rute: 25-30 grader
Spesielt utstyr: Isøks, stegjern, tau
Vanskelighetsgrad: lett-moderat
Faremomenter: Deler av turen går på bre.


Vår rekognosering av dette fjellet startet i Råndalen, og vi gikk opp langs Iselva, men det er også mulig å følge Mølnelva som ligger like ved. Disse to alternativene følger så sine helt egne spor opp til isbreen på over 1000 høydemeter, deretter går man stort sett samme trasè opp mot toppen. Ett annet alternativ er å starte fra Skjomen, man trenger i så fall båt for å komme seg over.

 
Vår tur gikk som følger:

Start ved Iselva. Du skal ende opp på Iselvas høyre side, så avhengig av denne elvas vannføring bør man vurdere hvorvidt man allerede ved starten unngår å krysse elva (vi krysset elva ett stykke opp, det gikk da i alle fall).

I starten er det en del skog, men etter hvert blir det mer glissent, og man får mer oversikt over terrenget. Det er ett voldsomt fjellmassiv, og ennå er det lenge til man ser selve toppen. Rett over tregrensen er terrenget forholdsvis slakt, og man beveger seg mot ei gryte som er vendt mot østsydøst. Vår rute oppover gikk langs en markant rygg i denne grytens vestre kant. Denne ryggen leder oss opp til isbreen, og er litt bratt og eksponert på slutten. Vel over dette partiet er man på ca 1100moh, og resten av turen foregår på slake partier på isbre som leder opp mot toppen (som etter hvert åpenbarer seg ett stykke der framme). For å komme seg opp på selve toppunktet blir det igjen litt bratt de siste høydemetrene.

Nedkjøring:
Nedkjøringen følger stort sett samme trasè som ruten oppover, med ett viktig unntak, den stiplete linjen på kartet byr på bratt, fin kjøring.

Andre alternativ:
Denne turen er nøye beskrevet i Mikal af Ekenstams bok Topptur. Her finnes også andre rutebeskrivelser. Alle toppturentusiaster som planlegger toppturer i området rundt Narvik bør ha denne boka på nattbordet.

{joomplucat:23 limit=16|columns=4}

annonser

Language