• En opplevelse for livet
    En opplevelse for livet
  • kongsviktinden
    kongsviktinden En heftig topptur på kongsviktinden
  • kongsviktinden
    kongsviktinden Heftig topptur på kongsviktinden

Fiskefjordtindan 999moh

Fiskefjord
Fiskefjortindan har bare en bakdel; den lange innmarsjen på nesten 3 kilometer. Men ser man bort fra den så byr denne toppen på mye! Alpine fjelltopper og bratte, heftige renner, dette er definitivt ikke toppen du tar med deg nybegynnere på! Ett fantastisk fjell når forholdene er trygge!

Kart: Gullesfjorden 1232 IIHøydeforskjell: 989 meter
Parkering: Ved E-10 er det parkeringsplasser på begge sider av Dalelva, elva som går gjennom Sørdalen og som munner ut i Fiskefjorden. Mest sannsynlig er det parkeringsplassen nord for elva som er brøytet, den går opp til ett tidligere uttak for stein/sand.
Total tid: 5-6 timer
Sesong: desember-mai
Eksposisjon: øst
Spesielt utstyr: Isøks, stegjern
Vanskelighetsgrad: Krevende
Faremomenter: Skredutsatt terreng ved rennekjøring. Trygt alternativ ryggen sør for renna (se rutebeskrivelse)

Fiskefjord kart

 
Opp Fiskefjordtindan:

For å komme seg til de to toppene som utgjør Fiskefjordtindan, må man gå inn Sørdalen i ca 2,5-3 kilometer, litt avhengig av hvor man krysser elva hen. Deretter er det flere muligheter for å komme seg til toppen. Stiplet linje viser det lengste alternativet. Her går man på ei hylle i retning nordvest før man dreier inn mot sørvest på baksiden av fjellet.

Det andre alternativet er å følge ryggen som går sør for den renna som på mange måter definerer selve fjellet. Renna er synlig fra E 10, og vokser seg større jo nærmere du kommer oppstigningen. Når du er kommet opp i selve sadelen mellom de to toppene er det bare å bestemme seg for hvilken topp du skal bestige. Den høyeste toppen er også den toppen som gir dårligst skikjøring, men den er lett å bestige. Har du god tid og sola ennå står høyt på himmelen, så rekker du lett begge toppene! Gå uansett hvilken topp du velger helt bak i sadelen før du tar sikte mot en av toppene. Traverser deg så inn mot toppen.

Det finnes to alternativ til; dersom du vurderer å kjøre ned en av de to markerte rennene som tilhører toppen (se bildegalleri), så bør du også vurdere å gå opp rennene for å bli kjent med forholdene! Begge rennene er bratte, og i de bratteste partiene er de på ca 45 grader, så her må stegjern og isøks være med i sekken. Se forøvrig kart under for nedkjøringer.

 

Fiskefjord kart


Dette kartet viser nedkjøringen i den største renna, alternativt er det mulig (og tryggest) å kjøre ned på ryggen sør for renna, og sannsynligvis veien du kom opp. Når det gjelder kjøringa fra toppen og ned til selve renna, så er det utvilsomt den laveste toppen på 967 moh som gir den heftigste skikjøringen. Velger du denne toppen, og forholdene samtidig er slik at det er trygt å kjøre ned renna, ja, da er du garantert en heftig kjøreopplevelse. Inngangen til renna er voldsom og svært bratt, men det blir slakere etterhvert. Renna er utsatt for ras særlig fra nord, så det er all grunn til å tenke sikkerhet her!

 

Fiskefjord kart


Denne nedkjøringa byr også på svært heftig rennekjøring, det øverste partiet i renna er på ca 45 grader, det slaker noe ut etterhvert, men holder seg på rundt 40 grader til du er ute av renna. Inngangen til denne renna er smal, men den vider seg noe ut lenger ned. Du har bratte fjellvegger på begge sider, og fordelene med denne renna er at det ikke kan komme noe ras fra sidene her, men vær observant idet du kommer ut av renna, der kan det komme fra sidene, også her fra nord.

 

 {joomplucat:14 limit=16|columns=4}
annonser

Language